• 340_60f2c5c131b98_217432735_336410484646345_2500748445512299199_n.jpg
  • 340_60f2c5c140234_217444879_246882646953859_2464231192607364340_n.jpg
  • 340_60f2c5c14afe8_218190747_337423844607717_5860535080123040848_n.jpg
  • 340_60f2c5c15a53c_218308019_536556214130444_8344487859498818584_n.jpg
  • 340_60f2c5c1653e1_218973821_1631103883761262_7926475338484640227_n.jpg
  • 340_60f2c5c131b98_217432735_336410484646345_2500748445512299199_n.jpg
  • 340_60f2c5c140234_217444879_246882646953859_2464231192607364340_n.jpg
  • 340_60f2c5c14afe8_218190747_337423844607717_5860535080123040848_n.jpg
  • 340_60f2c5c15a53c_218308019_536556214130444_8344487859498818584_n.jpg
  • 340_60f2c5c1653e1_218973821_1631103883761262_7926475338484640227_n.jpg

Hinata

made by Ookami Tsukuyomi Pins

Size: 3 in tall

Tags : Naruto, Hinata,

LE 50 BN
40 A grades 10 B grades
LE 50 Gold with Glitter
46 A grades 4 B grades

Hard Enamel
Screenprint
Glitter(Gold)
Backstamp

Edit this pin